Posts Tagged "Ipsos-MMI"

Ipsos MMI

Vi har fått i oppdrag fra Borg AS i Oslo å lage nettsider for Ipsos MMI basert på layout levert som pdf. Layouten er gjort av Borg AS, og vi hjelper å gjøre pdf’ene om til html/css sider.
LiveZilla Live Help